سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1چاپ پارچه - مبین180,000 تومان
2چاپ پارچه - مخمل - پورش1110,700 تومان
3چاپ پارچه - مخمل - ایاز1119,200 تومان
4چاپ پارچه - مخمل - شنل1101,400 تومان
5چاپ پارچه - مخمل - کالیفور1110,700 تومان
6چاپ پارچه - ساتن - ساتن براق175,000 تومان
7چاپ پارچه - ساتن - ساتن مات198,000 تومان
8چاپ پارچه - هازان198,000 تومان
9چاپ پارچه - میکرو193,000 تومان
10چاپ پارچه - کرپ192,800 تومان
11چاپ پارچه - شالی192,800 تومان
12چاپ پارچه - فرشینه1228,570,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پرچم رومیزی ساتن130*2072,000 تومان
2پرچم رومیزی مخمل130*2083,000 تومان
3پرچم تشریفات ساتن1140*90520,000 تومان
4پرچم تشریفات مخمل1140*90540,000 تومان
5پرچم اهتزاز ساتن (افقی)1140*100450,000 تومان
6پرچم اهتزاز ساتن (عمودی 2 متری)1200*70455,000 تومان
7پرچم اهتزاز ساتن (عمودی 3 متری)170*300640,000 تومان
8پرچم ساحلی ساتن (2/5 متری)1250*70500,000 تومان
9پرچم ساحلی ساتن (3متری)170*300560,000 تومان
10پرچم مخروطی رومیزی130*2050,000 تومان
11پرچم مخروطی تشریفات ساتن190*130450,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ فرش ابعاد 25x35135*25127,000 تومان
2چاپ فرش ابعاد 50x70170*50360,000 تومان
3چاپ فرش ابعاد 100x701100*70595,000 تومان
4چاپ فرش ابعاد 20x30120*30117,000 تومان
5چاپ فرش ابعاد 30x40130*40175,000 تومان