سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

لیست قیمتردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پرچم رومیزی ساتن130*2078,000 تومان
2پرچم رومیزی مخمل130*2083,000 تومان
3پرچم تشریفات ساتن1140*90560,000 تومان
4پرچم تشریفات مخمل1140*90570,000 تومان
5پرچم اهتزاز ساتن (افقی)1140*100480,000 تومان
6پرچم اهتزاز ساتن (عمودی 2 متری)1200*70490,000 تومان
7پرچم اهتزاز ساتن (عمودی 3 متری)170*300640,000 تومان
8پرچم ساحلی ساتن (2/5 متری)1250*70530,000 تومان
9پرچم ساحلی ساتن (3متری)170*300590,000 تومان
10پرچم مخروطی رومیزی130*2085,000 تومان
11پرچم مخروطی تشریفات ساتن190*140500,000 تومان
12پرچم مخروطی تشریفات مخمل1140*90500,000 تومان
13پرچم ساحلی ساتن (2متری)1200*140440,000 تومان
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ فرش ابعاد 25x35135*25127,000 تومان
2چاپ فرش ابعاد 50x70170*50360,000 تومان
3چاپ فرش ابعاد 100x701100*70595,000 تومان
4چاپ فرش ابعاد 20x30120*30117,000 تومان
5چاپ فرش ابعاد 30x40130*40175,000 تومان